Points

Regional Pro Stock

12/2/201712/2/201712/16/201712/16/201712/29/201712/29/20172/10/20182/10/2018
PosNo.NameTotalDiffGapR1R2R3TotalR1R2R3TotalR1R2R3TotalR1R2R3TotalR1R2R3TotalR1R2R3TotalR1R2R3TotalR1R2R3Total
1413Evan Daudt32900781833781833101025451010254510825439922401010254510102545
2132Jacob Blanshan94235235661628661628xxxxxxxx8102038xxxxxxxxxxxx
3324Kyle Pallin9023941010254510102545xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4436Travis Muller8024910992240992240xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
563Zak Mason7025910872035872035xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6227Grant Glashagel4528425xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10102545xxxxxxxx
7228Jake Belair402895xxxxxxxxxxxxxxxx992240xxxxxxxxxxxx
8668Ian Buchman103193050055005xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx